ICAR Design asigură în mod direct servicii de proiectare a structurilor de rezistență pentru clădiri de orice fel, proiectare a podurilor, proiectare a drumurilor și consolidarea clădirilor și versanților. Servicii conexe sunt prestate la cererea clientului pe baza unui acord personalizat.

 

Proiectare structură de rezistență clădiri

Este obiectul de activitate principal și cuprinde toate activitațile legate de obținerea unor detalii de execuție compatibile cu geometria, amplasamentul și funcțiunea construcțiilor. Această activitate presupune realizarea modelului conceptual care este armonizat între exigențele de cod, cerințele de arhitectură și opțiunile beneficiarului: analiză statică și dinamică a modelului structural; dimensionarea și verificarea elementelor și subansamblurilor structurale; desene cu detalii de execuție pentru elemente și subansamble structurale; piesele scrise aferente verificării și materializării proiectului la teren (memorii tehnice, breviar de calcul, caiete de sarcini); asistență tehnică (...)

Detalii

Proiectare poduri

Această activitate cuprinde modelul conceptual care este armonizat între exigențele de cod, cerințele de trafic și opțiunile beneficiarului:   - analiza statică și dinamică a modelului structural;   - dimensionarea și verificarea elementelor și subansamblurilor structurale;   - desene cu detalii de execuție pentru elemente și subansamble structurale;   - piesele scrise aferente verificării și materializării  proiectului la teren (memorii tehnice, breviar de calcul, caiete de sarcini);   - asistență tehnică pe toată durata execuției construcției.   Activitatea de proiectare este realizată utilizând programe specializate pentru: - calcul structural: Autodesk® (...)

Detalii

Proiectare drumuri și sistematizăre verticală

Activitatea de proiectare este realizată utilizând programe specializate pentru: - modelare și editare generală: Autodesk  Revit, Autodesk AutoCAD; - modelare și editare interactivă: Autodesk Civil 3D.  

Detalii

Icarus Logo