Proiectare structură de rezistență clădiri

Este obiectul de activitate principal și cuprinde toate activitațile legate de obținerea unor detalii de execuție compatibile cu geometria, amplasamentul și funcțiunea construcțiilor. Această activitate presupune realizarea modelului conceptual care este armonizat între exigențele de cod, cerințele de arhitectură și opțiunile beneficiarului:

  • analiză statică și dinamică a modelului structural;
  • dimensionarea și verificarea elementelor și subansamblurilor structurale;
  • desene cu detalii de execuție pentru elemente și subansamble structurale;
  • piesele scrise aferente verificării și materializării proiectului la teren (memorii tehnice, breviar de calcul, caiete de sarcini);
  • asistență tehnică pe toată durata execuției construcției.

 

Activitatea de proiectare este realizată utilizând programe specializare pentru:

- calcul structural: Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional, Graitec Advance Design, Atena, StruSoft PRE-Stress;

- modelare și editare generală: Autodesk  Revit, Autodesk AutoCAD;

- modelare și editare structuri metalice: Autodesk Advance Steel;

- modelare și editare structuri beton: Autodesk Advance Concrete, Autodesk AutoCAD Structural Detailing.

  

Teme de studiu: 

- construcții inteligente - construcții din materiale ecologice (pământ, piatră, paie, lemn);

- construcții independente energetic.

 

 

Proiectare structură de rezistență clădiri #1Proiectare structură de rezistență clădiri #2Proiectare structură de rezistență clădiri #3Proiectare structură de rezistență clădiri #4

Icarus Logo