Termeni și condiții

Mulțumim că ai accesat icardesign.ro

 

Fiecare companie are propriile condiții de utilizare a paginii web. Acestea sunt ale noastre!

 

Pagina web icardesign.ro este proprietatea firmei SC ICAR SRL, cu sediul în Sfântul Lazăr nr. 4B, Iași, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J22-1891/1992, CIF RO 1976220

Adrese de contact: Str. Stradela Silvestru, Iași, Tel: 0332 408 334 Fax: 0332 408 334 

email: icar_icar_icar@yahoo.com

icardesign.ro este un portal web de prezentare a companiei specializate în proiectare structuri civile.

Conținutul și design-ul icardesign.ro, precum și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea icardesign.ro și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

1. Definiții

ICAR SRL - Societatea Comercială ICAR SRL, organizată în baza legii române, cu sediul în Iași, CUI 976220, J22-1891/1992.

SITE - Domeniul icardesign.ro și subdomeniile acestuia; prin intermediul  icardesign.ro, UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile oferite de ICAR SRL. Informațiile publicate pe site-ul icardesign.ro sunt de interes general despre ICAR SRL, produsele și serviciile comercializate de aceasta, cât și alte tipuri de informații considerate de ICAR SRL ca fiind de interes pentru utilizatori. Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit, ICAR SRL fiind deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra design-uluiși conținutului acestuia. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

CONȚINUT are următoarea definiție:

toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic cu acces la internet;

conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către ICAR SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al ICAR SRL UTILIZATORULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de ICAR SRL într-o anumită perioadă;

informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care ICAR SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

date referitoare la ICAR SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.

MEMBRU/ UTILIZATOR - Persoană care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).

DOCUMENT - prezentele Termeni și Condiții

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT) - Întregul conținut al site-ului icardesign.ro, incluzând imagini, texte, animații, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea ICAR SRL și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al ICAR SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: icar_icar_icar@yahoo.com.

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Siteului/Conținutului de către membru.

2.2. Folosirea, inclusiv, dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului implică aderarea Membrului la prezentele Termeni și conditii; Clientul se obligă să monitorizeze permanent Termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate.

2.3. Accesul la conținut se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.icardesign.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului/Conținutului Membrul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din aceasta.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusiva a ICAR SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens ân mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Imaginile prezentate pe site-ul icardesign.ro sunt doar cu titlu de exemplu.

3.2. Orice conținut la care Membrul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între ICAR SRL și acesta.

3.3. Membrul poate copia, transfera și/sau utiliza contținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul iîn care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Suspendarea accesului

icardesign.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

5. Schimbări ale site-ului

icardesign.ro își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu ICAR SRL, vă rugam să ne contactați la numarul de telefon 0332 408 334, de luni până vineri, program 9.00-17.00, sau prin email laicar_icar_icar@yahoo.com.

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul icardesign.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea SC ICAR SRL. 

 

Icarus Logo