ISTORIC

 

1992:         Înființare

ICAR SRL își începe zborul evadând din labirintul unor metamorfoze sociale, politice și economice. Compania s-a format  în municipiul Iași, la iniţiativa actualului manager, dr.ing.Corneliu Ivașc. Trei ingineri, o arhitectă și o profesoară de matematică și-au dorit o experiență nouă inițiind o afacere inspirată de moda vremurilor.

 

1992-1995: Activitați cu specific comercial

Activități comerciale cu rezultate și satisfacții modeste. Speranțele capitaliste au evoluat, cu spaime mitice, nu spre soare, ci spre capcanele economice specifice anilor `90. 

 

1995-2005Dezvoltare servicii proiectare

Activitățile de comerț devin neatractive, se amplifică portofoliul de afaceri cu servicii de proiectare şi consultanţă în construcţii. Se formează nucleul actualei echipe de proiectare în interiorul unor firme conexe.

 

2005:           Metamorfoza

Firma este preluată de acţionarul principal, care renunţă la activităţile de tip comerț. Compania preia logistica, dotările şi portofoliul de lucrări ale firmelor de proiectare deţinute de acesta (PFA Ivașc Corneliu, SC IVAȘC SRL). Se pun bazele unei echipe de proiectare moderne şi dinamice adaptate la cerințele de piață.

 

2005-2011:  Dezvoltarea 

ICAR SRL  modernizează şi consolidează dotarea cu mijloace şi instrumente de lucru. Se investeşte în mijloace de transport, instrumente de calcul, în instrumente de editare și documentare. Se extinde aria geografică de atragere a lucrărilor şi clienţilor, se consolidează parteneriate cu firme din domenii complementare precum arhitectură, instalaţii, topografie, geotehnică, construcţii speciale. Se investeşte în specializarea personalului prin participarea la simpozioane, târguri, conferințe, seminarii şi cursuri de specializare. ICAR  facilitează și sponsorizează diverse apariţii editoriale.

 

2011- 2022:  Parteneriate

Se creează un nou punct de lucru împreună cu firme complementare din domeniu: ARTCA, NSM Civil Engineering, ARH Line.

 

 

S-au coagulat premizele dezvoltării unor proiecte comune și stabilirii unor relații de colaborare durabile prin acoperirea tuturor categoriilor de lucrări specifice proiectării în construcții. Prin această formă de funcționare se asigură elaborarea de proiecte la cheie. Echipa dinamică a companiei se perfecţionează constant, folosind programe adaptate la noile cerinţe din piaţă. Proiectele firmei sunt tot mai diverse.

 


 

ORGANIZARE

 

ICAR S.R.L. are o structură organizatorică bazată pe o funcţionare modulară:

- conducere și coordonare tehnică;

- contabilitate și juridic – serviciu externalizat;

- departament managementul calității;

- departament proiectare clădiri;

- departament proiectare infrastructură.

 


 

DOMENII DE EXPERTIZĂ:

 

1.Studii şi Proiectare Inginerie civilă;

2.Studii şi Proiectare Infrastructură;

3.Studii şi Inginerie urbană;

 


 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

 

  • modelare 3D, 2D cu sisteme CAD specializate;
  • proiectare structurală cu software specializat;
  • evaluare tehnico - economică, antemăsuratori, devize conform legislației românești;
  • consultanță tehnică pentru domeniile: construcții civile, drumuri, poduri, sistematizare verticală; 
  • studii tematice pentru evaluarea proiectelor, evaluarea tehnică a construcțiilor;
  • documentații tehnico-economice pentru construcții rezidențiale, industriale, drumuri, poduri, sistematizare verticală.

 


 

DOTARE TEHNICĂ:

 

Activitatea firmei se bazează în general pe utilizarea mijloacelor proprii de producție având în dotare mijloace de transport, echipamente și software informatice atât pentru partea de editare cât și modelare, calcul structural, dimensionare și detaliere. Avem în dotare echipamente performante pentru editare pe suport fizic sau digital și programe specializate pe diverse operațiuni specifice proiectării.

 


 

RELAȚII DE LUCRU ȘI CONTRACTARE:

 

  • Proiecte obținute prin licitații publice sau încredințări directe.
  • Parteneriate cu firme private de proiectare sau de execuție.
  • Subcontractare părțială a unui proiect sau a unei activități din cadrul proiectului.
  • Asociere cu specialiști din domenii conexe activității firmei: arhitectură, studii topografice, studii geotehnice, expertize tehnice, verificare autorizată de proiecte.

 

Icarus Logo