ECHIPA ICAR

 

Ivașc Corneliu            – doctor în inginerie civilă, inginer senior construcții (civile, drumuri, poduri) 

                                          membru AICPS, membru fondator "Observatorul Urban de Iași"

Bența Doina               – inginer senior (drumuri, poduri & sistematizări verticale)

Gherasim Cătălina    – inginer construcții civile - membru AICPS

Cătărău Andrei          – inginer construcții civile - membru AICPS 

 

 


 

PARTENERI ICAR

 

ARTCA,   NSM CIVIL ENGINEERING,   PROGEOCON,  ARH LINE STUDIO,  
HVAC SYSTEMS,  TAHIMET

 

Oancea Ionel               - doctor în arhitectură, arhitect senior & urbanist

Melenciuc Silviu          - doctor în inginerie civilă - structuri metalice, inginer construcții civile

Ştefanache Dan          - inginer senior geotehnică

Frunză Dana                - inginer cadastru

Zosin Jeni                     - inginer construcții civile

 

În cadrul grupului de firme GENESIS sunt peste 30 de specialiști în arhitectură, urbanism, structură rezistență, sistematizare verticala și drumuri, instalații.

 


 

Icarus Logo